ConquistaDoor

A door locker IAM system based on Blockchain

IAM Server

Güncellendi 6 ay önce

Güncellendi 7 ay önce

ESP8266 client code

Güncellendi 7 ay önce

Android client with Websocket Push Notifications

Güncellendi 7 ay önce

İnsanlar